Mobilmenu
Hem
Biltvätt
Boka tid
Butiken
Däckverkstad
Ladda bilen
Skadeanmälan
Tjänster
Verkstad
Kontakta oss
Mobilmenu

Vårt miljötänk

Vi känner ett stort engagemang och entusiasm för att ta till sig och förmedla ny teknik som gynnar allas vår miljö. Verksamheten skall därför bedrivas för att tillsammans med våra partners och kunder sätta miljön i fokus.

Vår första utgångspunkt i alla verksamhetsdelar skall vara att ta tillvara på dom bästa produkterna och lösningarna för miljön.

Vi skall uppfylla tillämplig miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter som vår verksamhet berörs av.

Vi vill verka för att öka miljömedvetenheten, kunskapen och engagemanget i företaget och hos våra kunder.

Vi skall aktivt bidra med att hushålla med naturresurser och energi.

Vi skall aktivt ta ansvar för återvinning på bästa sätt både inom och utom företaget i olika uppdrag och verksamheter för långsiktig hållbarhet.

Vi skall öppet redovisa vår miljöstrategi och vårt ständiga miljöarbete med förbättringar.

Vårt företag har gjort ett antal klimatsmarta val under de senaste åren,

  • Vi håller hjulen rullande med hjälp av fossilfri energi. Lika enkelt som viktigt för framtiden.
  • Bytt till ledbelysning med rörelsevakter i våra lokaler.
  • Installerat 4st publika laddplatser för elbilar. Epspot bara att ladda ner appen!
  • Solceller kommer att installeras under vår/sommar-20 med en beräknad årlig produktion på 30.000kwh.
  • Återvinner tillsammans med Rambo glödlampor, batterier, sprayburkar, spilloljor, plast, papper, kartonger, järnskrot, elmaterial, mm.

Under 2020 kommer vi att uppnå en halvering av elförbrukningen jämfört med 2016 och när vi ska byta våra lånebilar så kommer de nya att självklart drivas av el ifrån vår solcellsanläggning.

There is no planet B!